Du er her: Nyheder

Nov 25, 2015

Det nye YCN er under opbygning.


YCN ser snart dagens lys igen.


Hjemmesiden er under opbygning.

Hvorfor YCN?

YCN har et netværk / fletværk som ingen andre aktør på marked. Et netværk / fletværk som i sin simpelhed går ud på at hjælpe individet videre til en fremtid som selvhjulpen.

YCN har stor erfaring med Jobcenterets forskelligartede målgrupper via tidligere samarbejde – Rammeaftale, disse med stor gevinst for samfundet og individet.

YCN har stor erfaring med at samarbejde på tværs af samfundets systemer og reformer, hvilket gør at YCN altid kan hjælpe Individet i den rigtige retning, samt give en tro på egne evner.

YCN har udviklet klargøringsklasser - fastholdelsesklasser på erhvervsskolen CELF, samt været tovholder på pilotprojekt Jobcenter – CELF 2012 ”18 ekstra års elever på CELF på 5 mdr.”

 

YCN Netværk – Samarbejdsflader:

 • Virksomheder fordelt på mange fagområder – fra enkeltmandsfirmaer til multikoncerner. YCN vil skabe et overblik omkring Praktikker – Jobs – Fremtidens behov.

  YCN skaber en bro mellem virksomheder og vores udsatte grupper i samfundet.

 • Erhvervsskoler – kendskab til faglærere i forskellige fagområder. 

 • Produktionsskoler Lolland Falster.

 • Ungdomsskolens Uddannelsesvejledning.

 • Ungdomsskolen ”SSP – div. projekter”

 • Kriminalforsorgen (Mentor 12 år samt 4 års Tovholder i Arbejdsmarkedsprojekt Lolland).

 • Matchgruppen: Samarbejde/sparring. Mulighed for udvidet samarbejde tilbud Jobcenter – Matchgruppen vil altid kunne levere ansatte til YCN.

 • Foreningslivet Lolland Falster – se www.ycn.dk

 • Stort netværk med unge - deres familier samt stort fletværk med borgere i alle samfundslag.

YCN’s store netværk betyder at løsningen ligger lige for hånden og dette giver igen borgerne en tro på deres egen fremtid, når de samarbejder med YCN og vi i fælleskab skaber en brugbar løsning.

YCN tænker og arbejder innovativt, men altid i en klart defineret forståelsesramme mellem aktørerne omkring at hjælpe individet videre til selvforsørgelse.

YCN

Bjarne Pedersen

Mobil: 25135522

Category: General
Posted by: administrator
Hjemmesiden under opbygning

Undervisning Teknisk DesingVærestedet


2

Social Networking