Du er her: Pilot projekter under YCN" >> Multikulturelt møde- og værested

Multikulturelt møde- og værested

 

Formål med projektet:

 • at skabe et trygt, multikulturelt møde- og værested for etniske og danske unge, deres  familier og netværk
 • at skabe nye fællesskaber på tværs af alder, baggrund etc. m.h.p. at øge livsværdien for den enkelte bruger
 • at få de unge og deres familier til at fungere socialt, dvs. i forhold til uddannelse, job og fritid

 

Detaljeret beskrivelse af projektets aktiviteter:

Værestedet vil indeholde aktivitetstilbud til både drenge/mænd og piger/kvinder, således at der skabes et trygt netværk til de unge og deres familier, og sådan at værestedet er et samlingssted, hvor man på neutral grund kan drøfte problemer og få hjælp til at løse dem. Hjælpen sker dels gennem gensidig tillid og erfaringsudvekslinger brugerne imellem, dels gennem objektiv vejledning fra konsulenter med pædagogisk baggrund og særligt tillidsvækkende frivillige.

 

Aktiviteter, bl.a.:

 • Indretning og vedligeholdelse af lokaler
 • Computerforening (eSport)
 • Pige-/kvindeklub m. bl.a. syning, strikning, hækling, maling, tegning, smykkefabrikation m.v.
 • Temaaftener og –dage med bl.a. rollespil
 • Inspirations- og samtalefora
 • Foredrag (eks. om sundhed, hygiejne, job- og uddannelsesmuligheder, biler, mekanik) og temaudflugter (eks. virksomheder, skoler)
 • Fælles madlavning, bagning osv.

Fight Center: hvor unge lære selvforsvar samt det at kunne styre alle sine kræfter på den gode måde

Hvordan forventes det, at projektet formidles?

Bl.a.

 • gennem det til dato etablerede netværk
 • hjemmeside
 • annoncer, pressemeddelelser, flyers med arrangementstilbud
 • redaktionelle artikler
 • gennem radio, tv
 • mini-folder, streamers
 • synliggørelse gennem skiltning på bygning o.lign.

 

Forventet effekt af projektet:

 • Trygt netværk for de unge og deres familier på tværs af nationalitet, baggrund osv.
 • Et fristed og forum, hvor de unge og deres forældre automatisk vil søge hen, når de har spørgsmål eller problemer
 • Adfærdsvejledning og øvrig rådgivning, der på sigt resulterer i god social adfærd og dermed job, uddannelse og deltagelse i gængs tilbudte fritidsaktiviteter
 • Reduktion i kriminaliteten og uroen i lokalsamfundet
 • Bedring af livsindhold og –værdi hos lokalsamfundets ressourcesvageste grupper
 • Særligt tillidsskabende tilbud på individuelt niveau
 • Ispiration til andre byer/steder om igangsættelse af tilsvarende projekt