Du er her: Pilot projekter under YCN" >> Pigeklub

Netværkshuset forening Pigeklub.

Som led i at skabe helhedstanken, vil der blive startet en pigeklubben op under den frivillige forening Netværkshuset (NVH). CVR nr: 3199987.

Vejen til pigeklubben er grundlagt af YCN’s helhedstanke som har skabt et kæmpe netværk af div. aktører. Med disse aktører vil pigeklubben kunne hjælpe med vejledning omkring arbejde / uddannelse / opdragelse / tandpleje / kriminalitet / osv.

Netværkstanken går i sin helhed ud på, at vi vil prøve, igennem aktør/netværk, at skabe den røde linje igennem vores samfund, starter ved sundhedsplejerske – børnehaver – folkeskolen – Gymnasiet / Erhvervsskolen – Erhvervslivet – diverse myndigheder. Her tænkes det, at der skal skabes et større overblik over hele familier. Ved at alle aktører trækker i samme retning vil vi kunne bryde den negative sociale arv. Forebygge frem for at skulle helbrede.

Helhedstanken omkring NVH Pigeklubben er, at vi skaber en styregruppe af empatiske voksne kvinder, der hver især har et klart arbejdermæssigt formål i at være ”frivillig” involveret i denne pigeklub. Netværkshuset vil være pigeklubbens hver mandag efter kl 14.00 til 23.00, hvor styregruppen samme med de unge brugere vil have mulighed for at lave de unges ønsker om til virkelighed.

Overordnede planer for Pigeklubben: Socialt samvær / Lektiehjælp/ tegne / male/ lege / være på internettet/ div spil (WII / PS3 / X-BOX / computerspil (Lolland – eSport). / lave mad / Danse / foredrag / Udflugter / osv.

For at skabe de bedst mulige rammer for pigeklubben, er det besluttet at alle af hunkøn uanset alder/  socialt eller etnisk baggrund, er velkomme til at komme i netværkshuset og kan være medlem af pigeklubben. Dette er sket ud fra vores erfaringer fra tidligere ved, at når unge piger har mulighed for / kan komme med deres mødre / bedstemødre, er der større accept fra familierne, (igennem YCN`s netværk er der skabt accept fra drenge i familierne), dette vil give styregruppen mulighed for at skabe tillid, hos en gruppe at familier som normalt lever udenfor de danske normer.

Projektets delmål, succeskriterier og forventede resultater:

  • Styregruppen skal sammensættes, inden 15 juni.
  • Program for pigeklubben skal ud på Folder / plakater / hjemmeside inden10 august.
  • Pigeklubben åbner d. 31/08-2009.
  • Forventer 60 medlemmer med et fast fremmøde på 20-25 unge piger / kvinder.
  • Pigeklubben skal arrangere mdr. foredrag/ events i samarbejde med YCN.
  • I samarbejde med YCN vil der blive skaffet 10-20 div, job.
  • Alle medlemmer vil kunne få rådgivning af YCN omkring Uddannelsesmuligheder, rådgivningen / samtaler vil også kunne nedsætte frafald i uddannelsesforløb / samt i hjælpe med fastholde i arbejde.
  • Opbyggelse af et netværk for forældre, introducere danske og tosproget familier for hinanden.
  • At NVH Pigeklubben vil være inspirationskilde til andre kommuner, som derfor måtte ønske vejledning i at opstarte tilsvarende projekter /netværkshuse

I Helhedstanken omkring NVH – bliver der arbejdet på at skabe tillid hos 10 -15 tosprogede familier således, at vi bliver accepteret og kan agere i de tosprogedes netværker.

NVH ønsker at få skabt en rød tråd blandt div. aktører - der forebygger i stedet for at helbrede.

Ud over at NVH giver de unge et sted at være, er tanken også at formidle den støtte og vejledning der skal til for at deres arbejdsliv og fritidsliv hænger sammen og giver dem en identitet. Dette kan kun lykkes såfremt tilbuddene for uddannelse, job og fritidsinteresser matcher den enkeltes interesser, ressourcer og evner, tilrettelagt med præcis den støtte, der gør, at det lykkes. Såfremt det ikke lykkes første gang, er det vigtigt altid at være parat til at give den unge en ny chance.                       

I netværkshuset vil der blive tilknyttet en mini jobformidling/vikarbureau, hvor de unge vil kunne få hjælp til at få et job. Dette vil foregå via netværket, som allerede i dag har skabt kontakt til virksomheder, der er villige til at tage imod de unge, der bliver anbefalet af netværket. Dette tillidsforhold mellem virksomheder og netværket blev skabt i pilotprojektet, hvor der blev lavet profil på de unge og på virksomhederne. Dette giver en vind – vind situation,

Der skal tænkes nye veje inden for pædagogik og løsningsmodeller.

Selvom det som udgangspunkt for målgruppen er en vigtigt pointe, at huset ikke opfattes som en egentlig pædagogisk eller social foranstaltning, er de vigtigste pædagogiske redskaber Poul Nissens ”Involveringspædagogik” og ”Aktør-netværk-teori” og chancen for at give de unge mennesker redskaber til at håndtere de udfordringer, som livet giver. At der skabes et rum, hvor de unge, på egne præmisser, tager ansvar for deres eget liv. Endvidere er det vigtigt ikke at lade løsningerne begrænse sig af ”traditionelle” handlinger og mønstre.

Da vores erfaringer fortæller os, at den hurtigste måde at skabe kontakt til vores brugere på, er igennem familierne, vil vi lægge en del af vores resurser ude hos de enkelte familier, således at vi aktivt går efter at hjælpe hele familien. Dette kan f.eks. lade sig gøre via netværkstanken.

Ud fra vores erfaringer med tosprogede familier, vil vi inddrage disse som aktører i netværkshuset, derudover er planerne også at skabe forældre rollemodeller samt afholde foredrag og kulturelle indslag.

Vi vil også arbejde på at skabe mindre afstand imellem tosprogede og danske familier, simpelthen gå målrettet efter at fjerne fordomme hos begge parter.

Netværkstanken går i sin helhed ud på, at vi vil prøve igennem aktør/netværk at skabe den røde linje igennem vores samfund, starter ved sundhedsplejerske – børnehaver – folkeskolen – Gymnasiet / Erhvervsskolen – Erhvervslivet – diverse myndigheder. Her tænkes det, at der skal skabes et større overblik over hele familier, ved at alle aktører trækker i samme retning vil vi kunne bryde den negative sociale arv. Forebygge frem for at skulle helbrede. Dette kræver selvfølgelig samtykke af familierne.

Senest opdateret ( Mandag, 25. maj 2009 17:03 )